Sprawdź stan sprawy

Aby sprawdzić stan realizacji sprawy wybierz z listy urząd lub jednostkę, do której chcesz wysłać zapytanie, wprowadź znak sprawy, numer pisma lub identyfikator pisma ePUAP oraz podaj swój adres e-mail.

Wybierz urząd lub jednostkę, do której chcesz wysłać zapytanie
Wprowadź znak sprawy, numer pisma lub identyfikator pisma ePUAP
Wprowadź swój adres e-mail
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013