Witamy na stronie Platformy eAS

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie jest inicjatorem nowej ogólnodostępnej Elektronicznej Platformy Informacji o Aktach Sprawy (eAS).

eAS jest kolejną propozycją przygotowaną dla klienta przez administrację rządową umożliwiającą wnioskowanie    
o udostępnienie swoich akt sprawy
w Elektronicznych Obiegach Dokumentacji oraz pozwalającą na sprawdzenie stanu sprawy.

W celu wnioskowania o udostępnienie swoich akt sprawy niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem (podpis kwalifikowany).

Sprawdzenie stanu sprawy możliwe jest bez konieczności logowania się (konieczności posiadania konta na ePUAP). Należy skorzystać z przycisku „Sprawdź stan sprawy”

24 godzinna dostępność platforma eAS ułatwia klientom kontakt z Urzędem oraz pozwala na dokonanie czynności (zawnioskowania o udostępnienie swoich akt sprawy lub sprawdzenia stanu sprawy) z dowolnego miejsca.

Dodatkowym atutem platformy eAS jest posiadanie dedykowanej wersji mobilnej, pozwalającą na uzyskanie dostępu do danych w komfortowy sposób za pośrednictwem nowoczesnych urządzeń – telefonów komórkowych, smartfonów czy tabletów.

Korzystając z platformy eAS Jeżeli nie posiada się żadnego z powyższych elektronicznych podpisów należy przejść na stronę Jak zacząć? Strona ta zawiera informacje, jak założyć darmowy Profil Zaufany ePUAP oraz jakie są zasady uzyskania podpisu kwalifikowanego.

Platforma eAS została utworzona w ramach realizacji wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowych II-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oś 3. Społeczeństwo informacyjne.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013