O projekcie

Projekt Elektroniczna Platforma Informacji o Aktach Sprawy (eAS) jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Społeczeństwo informacyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

eAS jest efektem współpracy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (inicjator przedsięwzięcia)
z rządową administracja zespoloną województwa podkarpackiego.

Celem projektu jest umożliwienie klientom, zgodnie z art. 73 k.p.a., dostępu on-line do akt sprawy oraz sprawdzenie stanu sprawy w systemach Elektronicznych Obiegach Dokumentów (EOD).

Sprawdzenie stanu sprawy możliwe jest dla spraw zainicjowanych po 1 stycznia 2014 r.

Dostęp (wgląd) w akta sprawy, dotyczy spraw rozpoczętych po 1 czerwca 2014 r.

 

USŁUGI PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO:

   Wydział Polityki Społecznej

  Wydział Infrastruktury

  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

  Wydział Nieruchomości

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Rzeszowie

USŁUGI PARTNERÓW PROJEKTU:

  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu

  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie

 

POZOSTALI PARTNERZY PROJEKTU:

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013